Problematisch onderwijs 2

© Roel Grit                     [Terug naar overzicht]

Zuchtend liep Jodocus Dirkzwager met zijn zware grijze dossiermap het podium op. Hij moest als onderwijskundige een presentatie geven over Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) aan de docenten van zijn Hbo-instelling. De zaal rook naar zweet en het geroezemoes zwelde aan toen hij tien minuten te laat binnen kwam. Het verkeer had weer eens tegen gezeten die ochtend. Vanuit zijn ooghoeken nam hij collega Jaap Grijpmeijer waar.

"Ook dat nog!" dacht hij.

Hij deed net of hij Grijpmeijer niet zag en wenste dat het avond was en hij aan zijn Cognacje zat bij de open haard.

 

Mompelend opende de presentator de map en begon uitgebreid in zijn map met overheadsheets te rommelen. Met klamme handen viste hij er één uit en knipte de overhead projector aan. Gelukkig, er was licht. Het ding deed het tenminste. Dat had hij ook wel eens anders meegemaakt.

Dirkzwager legde zijn eerste sheet op de projector en merkte op: "dit weet u natuurlijk al" en haalde het ding er meteen weer van af.

Bij de volgende sheet mompelde hij: "ach, dit is niet zo belangrijk" en deze werd ook onmiddellijk terzijde gelegd.

Bij de derde sheet leek hij meer geluk te hebben: deze sheet - met een enorme tabel - mocht liggen blijven, maar was door de kleine letters helaas onleesbaar.

Grijpmeijer's docentenhart sloeg een slag over en hij knerste met zijn tanden. Gelukkig zag de presenator zijn fout tijdig in en haalde ook deze sheet er weer af….

 

Eindelijk vond Jodocus Dirkzwager een bruikbare sheet en begon met zijn presentatie. Een lang verhaal over de geschiedenis van Probleemgestuurd Onderwijs, gevolgd door een uitgebreide bespreking van het succes van deze methode.

"Ja, PGO werd zelfs op universiteiten gebruikt! Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.", verzekerde de presentator.

"Het was allemaal begonnen in Canada en vervolgens in Maastricht bij een artsenopleiding toegepast! PGO wordt ook wel Problem Based Learning genoemd, wat wordt afgekort tot PBL."

Dirkzwager sprak het laatste woord langzaam uit als "Pie-Bie-EL".

"Hiervan krijg ik friemèl aan mijn Pie-Bie-EL" grapte Grijpmeijer ondeugend tegen zijn buurman. Hij had wel eens een leukere opmerking gemaakt.

 

Grijpmeijer constateerde dat PGO op zalvende toon door presentator Dirkzwager de hemel in werd geprezen.

"Dat beeld van hemel was niet zo gek" bedacht Grijpmeijer. "De hele bijeenkomst deed hem sterk denken aan de verplichte kerkdiensten uit zijn jeugd; nu met een preek van Dirkzwager als dominee en PGO als religieus dogma. PGO was de waarheid en vanaf nu hoefde je niet meer zelf nadenken, want Dirkzwager en zijn onderwijskundige collega's hadden dat voor je gedaan.

Dirkzwager galmde: "Het gaat bij PGO niet om de oplossing van het probleem zelf, maar om het verzamelen van kennis om het probleem op te kunnen lossen. Dat noemen we constructivistisch leren."

Het laatste werd langzaam uitgesproken.

De spreker verklaarde: "De student construeert daarbij zijn kennis op basis van het op te lossen probleem. We doen dat volgens de bekende SPA-methode. Deze afkorting staat voor Systematische Probleem Aanpak. Je verdeelt studenten in groepjes van twaalf personen en zet ze volgens deze SPA aan het werk."

 

"Daar gaan we weer!" griezelde Jaap Grijpmeijer. Hij hield niet van dogma's.

"Weer een onderwijskundige die de heleboel op de kop wil gaan zetten."

Grijpmeijer kende zijn studenten: die zouden bij SPA onmiddellijk de taken verdelen en elk een stukje van het probleem doen en dus ook maar beperkte kennis vergaren.

Het werd tijd om een paar vragen te stellen.

 

"Zeg Jodocus", baste Grijpmeijer. "In welk leerjaar zou dat PGO van jou moeten worden toegepast?"

"Dat moet in alle leerjaren, behalve in de stages".

"Onze opleiding bestaat uit vier periodes per jaar. In welke van deze periodes zou PGO dan een plaats moeten krijgen?"

De onderwijskundige antwoordde beslist "In alle perioden".

"Dus, je wilt het systeem gelijk maar over de volle breedte invoeren? Alle jaren, en alle perioden? Is het niet veel verstandiger om deels PGO te doen en deels andere onderwijskundige modellen te gebruiken?" probeerde Grijpmeijer te nuanceren. Hij was op zich niet tegen PGO, als het maar met redelijke mate werd toegepast en het niet als onaantastbare standaard werd verheven.

"Nee, je doet PGO wel of je doet het niet." reageerde de onderwijskundige.

"Volgens mij vraag je dan om problemen. Ik weet nog goed dat we ooit Thematisch onderwijs integraal hebben ingevoerd. Je wilt niet weten wat voor organisatorische ellende we daarmee hebben meegemaakt." herinnerde Grijpmeijer zich.

"Je kunt PGO niet mengen met andere onderwijsvormen. " lichtte Dirkzwager toe.

"Ik drink bijvoorbeeld graag Cognac. Ook lust ik zo nu en dan wel een goede Whisky. Maar Cognac en Whisky kun je ook niet mengen!"

Gelukkig had Grijpmeijer zijn bretels aan, anders zou zijn broek hem over de enkels zijn gezakt.

Hij snoof: "Je gaat je gelijk toch bewijzen met een dergelijke belachelijke vergelijking, collega? Wij hebben ook ooit nog eens wat gestudeerd, weet je?"

Grijpmeijer was een logisch denkend mens en hield niet van drogredeneringen. Vergelijkingen zoals zijn collega zojuist maakte, gaan bijna altijd mank: Je begint een appel met een koe te vergelijken. Dan constateer je dat een koe melk geeft en concludeert vervolgens dat een appel ook melk geeft. Dit was het soort drogredeneringen dat politici ook graag gebruikten om hun gelijk te bewijzen, maar zij deden dat meestal wat minder opzichtig.

 

"En hoe had je de invoering van dat PGO dan gedacht?" probeerde Grijpmeijer.

Onderwijskundige Dirkzwager ademde zwaar: "We willen het als een 'Big Bang' invoeren. Dus alle leerjaren in één keer. Dan hebben we alle organisatorische ellende in één keer achter de rug en kunnen we een jaar later weer gewoon aan het werk."

"Als we dan nog studenten hebben wel, ja!" sneerde Jaap Grijpmeijer, terwijl één van zijn bretels knapte, zijn broek hing scheef op zijn heupen.

"Realiseer jij je wel dat we onze boterham en onze hypotheek hier in dit instituut moeten verdienen?" waarschuwde hij.

Presentator Dirkzwager kreeg een visioen van de open haard thuis en begon langzamerhand trek te krijgen in een Cognac of een Whisky.

 

"En dan nog eens wat!" voegde Grijpmeijer toe. "Als dat PGO zo zaligmakend en heilzaam is, waarom is deze bijeenkomst dan een hoorcollege en geen Probleemgestuurd Onderwijs?"

"Daar hebben we helaas geen tijd voor."

"Dus PGO is niet bijzonder efficiënt" concludeerde Grijpmeijer uit dit antwoord, terwijl zijn tweede bretel sprong.

Zijn broek zakte langzaam over zijn enkels.

[Terug naar overzicht]