Professioneel onderwijs!

© Roel Grit                     [Terug naar overzicht]

Op een zonnige dag loopt Jaap Grijpmeijer door de stad. Voor hem loopt een man in wie hij een vroeger studiemaatje en drinkebroer meent te herkennen.
"Hé, ben jij niet Gregorius Stampot?"

De ander kijkt verrast om en rimpelt de groeven in zijn voorhoofd extra.
Hij lacht: "Hé Grijpmeijertjûh! Beste kerel, dat is lang geleden! Hoe gaat met jou?"
Grijpmeijer enthousiast: "Geweldig, man. Ik werk als schoolmeester – zeg maar docent – in het hoger beroepsonderwijs. En wat doe jij voor de kost, Gregorius?"
Stampot: "Ik ben werkzaam als organisatieadviseur, zeg maar consultant. Ik kom bij verschillende bedrijven over de vloer."

"Het bedrijfsleven? Daar kom je zeker allerlei misstanden en bureaucratie tegen?"
Adviseur Stampot: "Dat kun je wel zeggen. En dat wil je niet allemaal weten ook. Maar ik hoor ook wel eens spannende roddels over hogescholen… Is jouw hogeschool een beetje goed georganiseerd?"

"Jazeker, mijn hogeschool is bijzonder professioneel en bekwaam bezig."
Grijpmeijer wordt echt enthousiast en met glimmende ogen gaat hij verder.
"Luister Gregorius. Wij hebben naast een college van bestuur, een Corporate Office, een Educational Service Organisation met allerlei onderwijskundigen en assesment deskundigen. We voeren onze projecten uit volgens de Prince II projectmethodiek. Ons personeel werkt geheel geïnspireerd door de inzichten van managementgoeroe Covey. Daarnaast hebben we veel ander deskundigheid in huis. We hebben een afdeling Legal affairs, een afdeling Marketing, een afdeling Quality Assurance plus natuurlijk Quality control, een afdeling Finance, de Student Administration, een afdeling Information and Communication Technology en een afdeling Human Resource Management. Ook werken we met Service Level Aggreements voor zaken die we hebben geoutsourced en die dus niet tot onze core business behoren. Ook doen we onze Quality control via de Plan-do-check-act methode van Demming. Verder hebben we natuurlijk corporate identity and een corporate strategy. "

"Ik dacht dat je bij een Nederlandse hogeschool werkte?" vroeg Stampot verrast door dit Engels geweld.
"Zeker, maar onze hogeschool is bijzonder internationaal georiënteerd! Dat staat zelfs onze in corporate mission en onze studenten komen steeds meer uit het buitenland."
Grijpmeijer vervolgt: "Verder krijgen we landelijke kwaliteitscontroles via visitatiecommissies die ons komt accrediteren. Wij hebben daarom een integraal toetsbeleid, werken met toetsplannen, toetsprocedures, toetsmatrijzen, periode-evaluaties, toetsevaluaties en studenttevredenheidonderzoeken. Maar we natuurlijk hebben ook tevredenheidonderzoeken voor medewerkers, zelfevaluatierapporten en maand-, kwartaal- en jaarverslagen. Allemaal degelijke documenten, keurig in vierkleurendruk."

Gregorius Stampot kijkt zijn vroegere studiegenoot verbluft aan.
"Dat klinkt erg professioneel!".

Trots gaat Grijpmeijer verder.
"Dat zijn we zeker! We hebben natuurlijk nog locatiemanagers met secretariële ondersteuning, aparte opleidingsecretariaten, cijferadministraties, roosterbureaus, studentinformatiecentra, opleidingscoördinatoren, stagecoördinatoren, toetscommissies, examencommissies, periodecoördinatoren, curriculumcommissies, themagroepbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders, een decaan, medewerkers kwaliteitszorg en medewerkers marketing per opleiding. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die het onderwijs echt mogelijk maken zoals conciërges, kantinepersoneel, mediatheekmedewerkers, repromedewerkers en schoonmakers."
De organisatie-adviseur: "Whow, highly effective, man! Daar kan men in het bedrijfsleven een puntje aan zuigen. Maar jij bent toch docent? Hoe gaat het met jullie lessen dan?"

Het gezicht van Grijpmeijer betrekt en hij slaat zijn ogen neer.
"Lessen? Daar zijn we vanaf gestapt. Dat past echt niet meer in deze tijd. En we hebben daar trouwens ook geen budget meer voor. Ik ben de laatste docent en wordt volgende week beleidsmedewerker."

[disclaimer: elke overeenkomst met een bestaande hogeschool berust puur op toeval]

[Terug naar overzicht]