Grijpmijer doet aan time management

© Roel Grit                     [Terug naar overzicht]

Jaap Grijpmeijer had - nets als andere docenten van zijn hogeschool - veel aan zijn hoofd. Zijn werk kostte hem behoorlijk veel vrije tijd. Daarom was Jaap zeer geïnteresseerd in het onderwerp time management. Hij had hierover ooit op een cursus en geleerd dat je voor goed time management moest beginnen met het vast stellen van je persoonlijke doelen die je wilt nastreven. Op die manier kun je maximaal effectief - doelmatig dus - bezig zijn. Vervolgens probeer je deze doelen zo efficiënt mogelijk te behalen, dus met zo weinig mogelijk moeite en inspanning.

Die belangstelling voor time management had Jaap niet alleen op zijn werk: ook thuis was hij geregeld zijn tijd aan het managen. Hij dacht in het kader van time management graag na over het efficiënter doen van allerlei werkzaamheden. Zo gaf hij mevrouw Grijpmeijer graag ongevraagd – en meestal ongewenst – allerlei adviezen om haar werk te versnellen, bijvoorbeeld het koken van het avondeten.

Jaap's time managementadviezen waren bijzonder succesvol en leverden zijn vrouw enorme tijdbesparingen op: het bereiden van een maaltijd koste háár zeker drie kwartier. Nu deed Jaap het in een half uur!

[Terug naar overzicht]