Eerste lesdag

© Roel Grit                     [Terug naar overzicht]

Het studiejaar was weer begonnen. Jaap Grijpmeijer - docent B van de 'Modern University' – stond op het punt zijn economiestudenten een introductiecollege te geven over ondernemerschap.
"Leuk, lesgeven! ". Jaap had er na een lange zomervakantie weer helemaal zin in! Grijpmeijer hield van zijn vak.

Gezien zijn ervaringen de laatste twintig jaar was zijn gewoonte een half uur voor aanvang van de les te controleren of de overheadprojector of de beamer in orde waren. Hij wantrouwde de audiovisuele apparatuur op zijn instituut hevig. Hij had in zijn docentenbestaan te vaak voor joker gestaan door niet-functionerende spullen. Daarom controleerde hij vooraf alles.
Hij liep naar lokaal 255 voor de finale check.
Grijpmeijer zag zijn collega Martine Glimlach lesgeven in lokaal 255, mét een werkende overheadprojector! Het spul deed het!
Gerustgesteld ging hij terug naar zijn werkkamer. Niets stond zijn goed voorbereide les in de weg!

Vijf minuten voor aanvang van de les liep hij op zijn gemak en inwendig fluitend naar lokaal 255, gewapend met een setje overheadsheets en – voor de zekerheid – een krijtje.
"Soms gaat er niets boven een ouderwets bord ", vond hij.
"Beamers waren vaak stuk of de projectieschermen hingen aan flarden aan het plafond. Of je moest eerst de benodigde apparaten en schermen overal vandaan scharrelen voordat je les kon geven."

Grijpmeijer ging bezig met het primaire proces van zijn school: lesgeven. Alle inspanningen van iedereen in zijn organisatie waren uiteindelijk daarvoor bedoeld. Kortom, het ultieme moment van kennisoverdracht, training en – heel modern – competentiebevordering van de nieuwe groep studenten was aangebroken!

"Er waren vele mensen betrokken geweest om de komende les mogelijk te maken", besefte Grijpmeijer.
"De afdeling marketing had studenten geworven, de webmaster had de website aangepast, de financiële administratie had collegegeld geïnd, de school was geschilderd, planners hadden roosters gemaakt, managers hadden docenten aangenomen, het restaurant stond klaar om de inwendige student te verzorgen, de lokalen werden schoongehouden, de mediatheek was op volle sterkte en Grijpmeijer had zijn les zoals gewoonlijk zeer grondig voorbereid. Dit alles bereikte zijn ultieme hoogtepunt in het geven van zijn komende college.

Hij had wel eens voorzichtig nagedacht over de kosten van zo'n les. Een sommetje op de achterkant van een bierviltje leerde dat een dubbelles – inclusief alles – toch al gauw zo'n 500 euro moest kosten. Misschien was zijn sommetje te simpel, maar hij vermoedde er niet ver naast te zitten.

Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze, knipte hij het licht aan in het leslokaal.
"Barst", dacht hij. "Dit is dat idiote lokaal waar rechts voorin (voor de student links) een projectscherm is opgehangen, terwijl aan de overzijde halverwege het lokaal op 10 meter afstand pas het dichtstbijzijnde stopcontact was gemonteerd."
Hij had dit probleem al eens gemeld bij de hogere machten van zijn onderwijsinstelling, maar de voortdurende managementwisselingen gingen zo snel, dat het bij dit ingewikkelde probleem begrijpelijk was dat "het er de laatste vijf jaar nog niet van was gekomen".
Gelukkig wist hij dat Martine Glimlach hem het lokaal had gebruikt!. Grijpmeijer rende naar haar werkkamer.
"Jij hebt toch een verlengsnoer, Martine?", hijgde hij.
"Lokaal 255, zeker?" antwoordde zijn collega, terwijl ze haar naam eer aan deed. Ze viste het felbegeerde snoer onder uit een diepe la.
"Wel weer terugbrengen, hoor! Hij is van mezelf."

De meest studenten waren inmiddels binnen. Grijpmeijer sloot de projector met het verlengsnoer aan op het stopcontact aan andere zijde van het lokaal.
Hij waarschuwde de paar verlate studenten voor het rondslingerende snoer. Hij moest er niet aan denken dat iemand zijn nek erover zou breken . Gelukkig was de kabel van bijna lichtgevend oranje kunststof gemaakt. Hij vroeg zich af wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor een mogelijk ongeluk. Iets voor de afdeling 'Legal Affairs'?

Met een klamme rug legde hij zijn eerste sheet op de overheadprojector en schakelde het apparaat aan.
De lichtflits werd gevolgd door een droge klik.
"Shit, lamp stuk" schold hij inwendig.
"Niet kwaad worden, dit soort dingen kan gebeuren." mompelde hij optimistisch. Grijpmeijer was – mede dankzij de verplichte Covey-training – een positief ingesteld mens.
"Als die dingen stuk gaan ..... dan is het altijd tijdens het aanzetten", wist hij uit ervaring.
"Gelukkig hebben moderne overheadprojectoren standaard een reservelamp aan boord. Bovendien was hem verzekerd dat de week ervoor al het audiovisuele materiaal van de Modern University zou worden gecontroleerd."
Hij schakelde met een simpele beweging de reservelamp voor.
Helaas: nog steeds geen licht. De tweede lamp was ook stuk.
Hij zette de overheadprojector uit en vervolgens weer aan. Apparaten uit- en aanzetten loste vaak problemen op, wist hij uit ervaring. Dat werkte niet alleen zijn computer, maar ook bij de kopieermachine.
Nog steeds geen licht.

Met tegenzin zette hij het kapotte apparaat op de grond, verliet mompelend het lokaal en ging op speurtocht naar een werkende overheadprojector.
Het geluk lachte hem toe: in het naastliggende lokaal stond een overheadprojector, zelfs een verrijdbaar exemplaar op wielen. Hij rammelende het ding voorzichtig naar lokaal 255 en zette het aan.
"Zowaar. Er zij licht en er was licht!" citeerde hij een bekend religieus boek.
"Straks niet vergeten het snoer weer terug te brengen" memoreerde hij. Hij wilde geen ruzie met zijn gewaardeerde collega Martine.
"En bovendien de projector straks terug rijden en melden dat er in 255 een projector staat die het niet meer doet."
Hij had geen flauw idee aan wie hij storingen moest melden. Er was in het verleden ooit een klachtenprocedure geweest, maar na zijn acht klachten zonder een enkele reactie, had hij het klagen gestaakt.
"Ik zal het probleem maar weer melden bij de vestigingsmanager", besloot hij.
"Bizar, dat er geen heldere procedure was om dit soort zaken door te geven."

Zijn studenten waren inmiddels hevig in gesprek met elkaar verwikkeld en zagen hem nauwelijks binnenkomen. Met moeite kreeg Grijpmeijer het rumoer tot bedaren. Vochtige dampen stegen op uit zijn kraag en met klotsende oksels terwijl hij zijn les probeerd te beginnen. Vijftien minuten later dan gepland.
"Toch al gauw zeventig euro", flitste het door zijn hoofd.

Hij was aan vakantie toe.

Disclaimer
Overeenkomst met een bestaande situatie – met uitzondering van het lokaalnummer – of bestaande personen berust puur op toeval.

[Terug naar overzicht]